ઓહોમાં કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઓહોમાં કાઢવું

  • 1

    અવગણવું; ઉપેક્ષા કરવી.