કંઈ કંઈ થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કંઈ કંઈ થવું

  • 1

    જાત જાતની અવર્ણનીય લાગણીઓ કે મૂંઝવણ યા પીડા થવી.