કકણાટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કકણાટ

  • 1

    કણકણવું તે.