ગુજરાતી

માં કૂકરીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કૂકરી1કૂકરી2

કૂકરી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નાનો કૂકો; રમવાની કાંકરી.

ગુજરાતી

માં કૂકરીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કૂકરી1કૂકરી2

કૂકરી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    હળમાં મારેલી ફાચર.

  • 2

    ગુરખાઓનું એક છરા જેવું શસ્ત્ર.