કૂખે ડામ દેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૂખે ડામ દેવો

  • 1

    સંતતિ ન થાય તેમ કરવું.