કચ્ચરઘાણ કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કચ્ચરઘાણ કાઢવો

  • 1

    કચ્ચરઘાણ-પૂરું પાયમાલ કરવું.