ગુજરાતી

માં કચ્છની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કચ્છ1કચ્છુ2કચ્છૂ3કૃચ્છ્4

કચ્છ1

પુંલિંગ

 • 1

  કછોટો; લંગોટ (કચ્છ મારવો, કચ્છ વાળવો.).

 • 2

  કાચબો.

 • 3

  કિનારો; કિનારા પરનો પ્રદેશ.

 • 4

  હમેશ જ્યાં પાણી રહે એ પ્રદેશ.

 • 5

  કાઠિયાવાડની ઉત્તરનો એ નામનો પ્રદેશ.

ગુજરાતી

માં કચ્છની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કચ્છ1કચ્છુ2કચ્છૂ3કૃચ્છ્4

કચ્છુ2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ખસ; ખૂજળી.

 • 2

  ભીંગડું.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં કચ્છની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કચ્છ1કચ્છુ2કચ્છૂ3કૃચ્છ્4

કચ્છૂ3

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ખસ; ખૂજળી.

 • 2

  ભીંગડું.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં કચ્છની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કચ્છ1કચ્છુ2કચ્છૂ3કૃચ્છ્4

કૃચ્છ્4

વિશેષણ

 • 1

  કષ્ટ પડે એવું.

નપુંસક લિંગ સંજ્ઞાવાયક

 • 1

  કાઠિયાવાડની ઉત્તરનો એ નામનો પ્રદેશ.

મૂળ

सं.

પુંલિંગ

 • 1

  કષ્ટ.

 • 2

  પ્રાયશ્ચિત; વ્રત.

મૂળ

सं.