કૂચડો ફેરવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૂચડો ફેરવવો

  • 1

    કૂચડા વડે કામ કરવું (જેમ કે, વણાટમાં પવાયત ઉપર; ધોળવા માટે).