કચરી મારવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કચરી મારવું

  • 1

    છૂંદી નાખવું.

  • 2

    સખત દબાણ કે અંકુશ હેઠળ રાખી પાયમાલ કરવું; દબાવી દેવું.