કજિયાનું ઘર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કજિયાનું ઘર

  • 1

    ભારે કજિયાળું માણસ કે કારણ યા બાબત.