કજિયો હોલવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કજિયો હોલવવો

  • 1

    થયેલો કે સળગેલો કજિયો પતવી દેવો.