કંઝરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કંઝરી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  એક વનસ્પતિ.

 • 2

  એક પંખી.

 • 3

  ઝાંઝ; ખંજરી.

 • 4

  કાંચળી.