ગુજરાતી

માં કટની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કટ1કટ2કટ3કટ4કટ5કટ6

કટુ1

વિશેષણ

 • 1

  કડવું.

 • 2

  તીખું.

 • 3

  લાક્ષણિક અપ્રિય.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં કટની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કટ1કટ2કટ3કટ4કટ5કટ6

કટ2

અવ્યય

 • 1

  એ પ્રકારનો અવાજ.

ગુજરાતી

માં કટની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કટ1કટ2કટ3કટ4કટ5કટ6

કંટું3

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ખરેટું.

ગુજરાતી

માં કટની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કટ1કટ2કટ3કટ4કટ5કટ6

કૂટ4

વિશેષણ

 • 1

  ન સમજાય કે ન વંચાય એવું; કઠણ; અઘરું.

 • 2

  ભેદ અથવા ગૂંચવણભર્યું; અટપટું.

 • 3

  જૂઠું; કૂડભર્યું; પેચીલું.

 • 4

  (સંગીતમાં) સંપૂર્ણ કે અસંપૂર્ણ મૂર્ચ્છનાને ઊલટી રીતે લેવાથી થતું (તાન).

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં કટની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કટ1કટ2કટ3કટ4કટ5કટ6

કૂટ5

પુંલિંગ, નપુંસક લિંગ​ & પુંલિંગ, નપુંસક લિંગ​

 • 1

  કૂડ; ઠગાઈ; છેતરપિંડી.

 • 2

  પર્વતની ટોચ; શિખર જેમ કે, ચિત્રકૂટ.

 • 3

  ઢગલો.

 • 4

  ન સમજાય એવું જે કાંઈ હોય તે (રહસ્ય; કોયડો ઇત્યાદિ).

ગુજરાતી

માં કટની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કટ1કટ2કટ3કટ4કટ5કટ6

કટ6

પુંલિંગ

 • 1

  કાપ; વેતરવાની રીત (પોશાક).

ગુજરાતી

માં કટની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કટ1કટ2કટ3કટ4કટ5કટ6

કંટું

વિશેષણ

 • 1

  કડક; ઉગ્ર; મિજાજી.

મૂળ

सं. कटु ઉપરથી?

ગુજરાતી

માં કટની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કટ1કટ2કટ3કટ4કટ5કટ6

કટ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  મહેનત; મજૂરી.

ગુજરાતી

માં કટની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કટ1કટ2કટ3કટ4કટ5કટ6

કટ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  કટ્ટી.

ગુજરાતી

માં કટની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કટ1કટ2કટ3કટ4કટ5કટ6

કટ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  કંકણ.

 • 2

  પર્વતની ધાર-બાજુ.

ગુજરાતી

માં કટની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કટ1કટ2કટ3કટ4કટ5કટ6

કટ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  કટિ; કેડ.

 • 2

  ઘાસની સાદડી.

મૂળ

सं.