કંટકચર્મી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કંટકચર્મી

વિશેષણ

  • 1

    કાંટાળી ચામડીવાળું (પ્રાણી).