કટાર કેડે ખોસવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કટાર કેડે ખોસવી

  • 1

    કેડે કટાર બાંધવી.