કૂટિયું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૂટિયું કરવું

  • 1

    ખૂબ ઠોકવું, પીટવું.