કૂટી બેસવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૂટી બેસવી

  • 1

    બાજીમાં રમવાને માટે પ્રવેશ મળવો (પો બેસવાથી).