કૂટી મારવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૂટી મારવી

  • 1

    બાજીમાં સોકટીને પકડી પાડી તેને રમતમાંથી બાતલ કાઢવી.