કટ લઈને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કટ લઈને

  • 1

    કટ અવાજની સાથે; તરત (ભાગી જવું).