કંઠગ્રંથિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કંઠગ્રંથિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કંઠમાં આવેલી એક ગ્રંથિ; 'થાયરૉઇડ ગ્લૅન્ડ'.