કંઠી બાંધવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કંઠી બાંધવી

  • 1

    શિષ્ય કરવો કે શિષ્ય થવું.