કંઠે કાચકી પડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કંઠે કાચકી પડવી

  • 1

    પાણી વિના ગળું સૂકાવું.