કંઠ બેસવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કંઠ બેસવો

  • 1

    સ્વર ખુલ્લો ન નીકળવો (કફ વગેરેથી).