કંઠ બેસી જવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કંઠ બેસી જવો

  • 1

    સ્વર ખુલ્લો ન નીકળવો (કફ વગેરેથી).