કંઠ ભરાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કંઠ ભરાવો

  • 1

    લાગણીથી ગદ્ગદ્ થઈ જવું; બોલી ન શકાવું.