ગુજરાતી

માં કડકડવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કડકડવું1કડકડવું2

કડકડવું1

અકર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  કડકડ એવો અવાજ કરવો.

 • 2

  દાંત કકડે એટલું ધ્રૂજવું.

 • 3

  કડકડ થાય એટલું ઊકળવું.

ગુજરાતી

માં કડકડવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કડકડવું1કડકડવું2

કડકડવું2

અકર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  રવાનુકારી કકડવું; કડકડ એવો અવાજ કરવો.

 • 2

  દાંત કકડે એટલું ધ્રૂજવું.

 • 3

  કડકડ થાય એટલું ઊકળવું.