કેડપોતિયું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કેડપોતિયું કરવું

  • 1

    કેડ સુધી નાહવું.