ગુજરાતી

માં કડલીની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કડલી1કુડલી2કુંડલી3કૂંડલી4

કડલી1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  હાથનું એક ઘરેણું; કલ્લી.

મૂળ

सं. कटक

ગુજરાતી

માં કડલીની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કડલી1કુડલી2કુંડલી3કૂંડલી4

કુડલી2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  કુલડી; કુલ્લી.

મૂળ

सं. कुट; प्रा. कुड

ગુજરાતી

માં કડલીની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કડલી1કુડલી2કુંડલી3કૂંડલી4

કુંડલી3

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  નાનું કૂડાળું.

 • 2

  લાકડી ભાલા વગેરેને છેડે ઘલાતી ધાતુની ખોળી.

 • 3

  જ્યોતિષશાસ્ત્ર​
  ગ્રહ વગેરેની ગણતરીનું ખાનાંવાળું ચોકઠું કે ચકરડું.

ગુજરાતી

માં કડલીની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કડલી1કુડલી2કુંડલી3કૂંડલી4

કૂંડલી4

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  નાનું કૂડાળું.

 • 2

  લાકડી ભાલા વગેરેને છેડે ઘલાતી ધાતુની ખોળી.

 • 3

  જ્યોતિષશાસ્ત્ર​
  ગ્રહ વગેરેની ગણતરીનું ખાનાંવાળું ચોકઠું કે ચકરડું.