કડવી જીભ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કડવી જીભ

  • 1

    અપ્રિય લાગે તેવું બોલવું તે.