કૂંડે નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૂંડે નાખવું

  • 1

    ગોળ ફેરવવું.

  • 2

    આડે રસ્તે દોરવું.