કેડ મરડીને ઊભા રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કેડ મરડીને ઊભા રહેવું

  • 1

    નારાજી બતાવવી; પૂંઠ ફેરવવી.