કૂતરાનો કાન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૂતરાનો કાન

પુંલિંગ

  • 1

    ઉકરડા અથવા ભીની જગામાં થતી એક છત્રાકાર વનસ્પતિ; શિલીંધ્ર.