કૂતરા જેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૂતરા જેવું

  • 1

    ભટકતું.

  • 2

    ભસતું ને કરડકણું.