કૂતરું કાન કરે છે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૂતરું કાન કરે છે

  • 1

    અપશુકન થાય છે (કૂતરું કાન ફફડાવે તે).