ગુજરાતી

માં કંથારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કંથાર1કંથારું2

કંથાર1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    એક વનસ્પતિ.

ગુજરાતી

માં કંથારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કંથાર1કંથારું2

કંથારું2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    કંથારનું ફળ-બી.