કદમ ઉઠાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કદમ ઉઠાવવું

  • 1

    (આગળ વધવા) પગલું ભરવું; કાંઈક શરૂ કરવું.