કદલીનાલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કદલીનાલ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કેળના થડની અંદરનો સુંવાળો ભાગ.