કદવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કદવા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કદુવા; શાપ.

મૂળ

ક+દુવા

કદુવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કદુવા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કદવા; શાપ.

મૂળ

ક+દુવા