ગુજરાતી

માં કદવાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કદવા1કદુવા2

કદવા1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કદુવા; શાપ.

મૂળ

ક+દુવા

ગુજરાતી

માં કદવાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કદવા1કદુવા2

કદુવા2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કદવા; શાપ.

મૂળ

ક+દુવા