કેદારો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કેદારો કરવો

  • 1

    મોટું પરાક્રમ કરવું; મોટું જોર મારવું.

  • 2

    લાક્ષણિક ભગાના ભાઈ જેવું કરવું; બાફવું.