કદાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કદાવું

અકર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'કદવું'નું કર્મણિ.

કુદાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કુદાવું

અકર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'કૂદવું'નું કર્મણિ.

કૂંદાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૂંદાવું

અકર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'કૂંદવું'નું કર્મણિ.