ગુજરાતી

માં કદાવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કદાવું1કુદાવું2કૂંદાવું3

કદાવું1

અકર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'કદવું'નું કર્મણિ.

ગુજરાતી

માં કદાવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કદાવું1કુદાવું2કૂંદાવું3

કુદાવું2

અકર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'કૂદવું'નું કર્મણિ.

ગુજરાતી

માં કદાવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કદાવું1કુદાવું2કૂંદાવું3

કૂંદાવું3

અકર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'કૂંદવું'નું કર્મણિ.