કુધારો પડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કુધારો પડવો

  • 1

    ખોટો ધારો ચાલુ થવો.