કન્યા ઊતરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કન્યા ઊતરવી

  • 1

    કન્યા જવી; લગ્નવહેવાર બંધાવો; બેટીવહેવાર હોવો.