કપાળ ફૂટવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કપાળ ફૂટવું

  • 1

    કમનસીબી થવી; લાંબા વખતની આશા ધૂળ મળવી.