કંપો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કંપો

પુંલિંગ

 • 1

  પડાવ; કંપુ; છાવણી.

મૂળ

જુઓ કૅમ્પ

કૂંપો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૂંપો

પુંલિંગ

 • 1

  ફૂલેલા પેટનું અને સાંકડા મોંનું ચામડાનું પાત્ર; કુલ્લું.

 • 2

  એ ઘાટનો કાચનો શીશો.

કૂપો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૂપો

પુંલિંગ

 • 1

  ફૂલેલા પેટનું અને સાંકડા મોંનું ચામડાનું પાત્ર; કુલ્લું.

 • 2

  એ ઘાટનો કાચનો શીશો.

મૂળ

सं. कूपक