ગુજરાતી

માં કબરલેખની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કબરલેખ1કબ્રલેખ2

કબરલેખ1

પુંલિંગ

  • 1

    કબ્રલેખ; મૃતાત્માની સ્મૃતિમાં એની કબર કે સમાધિ પર કોતરવામાં આવતું લખાણ; 'એપિટાફ'.

ગુજરાતી

માં કબરલેખની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કબરલેખ1કબ્રલેખ2

કબ્રલેખ2

પુંલિંગ

  • 1

    કબરલેખ; મૃતાત્માની સ્મૃતિમાં એની કબર કે સમાધિ પર કોતરવામાં આવતું લખાણ; 'એપિટાફ'.