કબરલેખ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કબરલેખ

પુંલિંગ

  • 1

    કબ્રલેખ; મૃતાત્માની સ્મૃતિમાં એની કબર કે સમાધિ પર કોતરવામાં આવતું લખાણ; 'એપિટાફ'.

કબ્રલેખ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કબ્રલેખ

પુંલિંગ

  • 1

    કબરલેખ; મૃતાત્માની સ્મૃતિમાં એની કબર કે સમાધિ પર કોતરવામાં આવતું લખાણ; 'એપિટાફ'.