કબહુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કબહુ

અવ્યય

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો ક્યારેક; કોઈ વાર.