ગુજરાતી

માં કભારજાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કભારજા1કુભારજા2

કભારજા1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  કુભારજા; કર્કશા સ્ત્રી.

ગુજરાતી

માં કભારજાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કભારજા1કુભારજા2

કુભારજા2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  નઠારી સ્ત્રી.

 • 2

  કજિયાખોર સ્ત્રી; કર્કશા.

 • 3

  ફૂવડ.

મૂળ

कु+भार्या