ગુજરાતી

માં કમખરચની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કમખરચ1કમખર્ચ2

કમખરચ1

પુંલિંગ

  • 1

    ઓછું ખરચ.

ગુજરાતી

માં કમખરચની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કમખરચ1કમખર્ચ2

કમખર્ચ2

પુંલિંગ

  • 1

    ઓછું ખરચ.