કમખરચ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કમખરચ

પુંલિંગ

  • 1

    ઓછું ખરચ.

કમખર્ચ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કમખર્ચ

પુંલિંગ

  • 1

    ઓછું ખરચ.