કમાડ ભાગવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કમાડ ભાગવાં

  • 1

    વારંવાર આવવું-જવું (ઉઘરાણી ઇ૰ માટે).