કેમ રે! ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કેમ રે!

અવ્યય

  • 1

    (ધમકાવવા માટે) કેમ અલ્યા?.