કેમ રે! ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કેમ રે!

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    (ધમકાવવા માટે) કેમ અલ્યા?.